×
Password:


Anti-Ragging Cell

Anti Ragging Cell:  Principal (Chairman), Smt. Sumita Chakraborty (Convener),  Dr. Sutapa Ghosh Dastidar, Dr. Indira Samajdar Gangopadhyay, Dr. Debaprasad Sarkar, Dr. Moumita Chaudhuri, Dr. Jyoti Prasad Chatterjee, Sri Swyambhoo Mitra, Dr. Kallol Saha, Dr. Tanusree Moitra, Dr. Pijush Nandi, Sri Arindom Chakraborty, Smr. Priyanka Das, Sri Bidhan Sarkar, Showgnadha Ray.


 

Anti Ragging Sub Committee Meeting dt. 16.04.2018
Anti Ragging Sub Committee Meeting dt. 17.08.2018
Anti Ragging Sub Committee Meeting dt. 09.04.2019
Anti Ragging Sub Committee Meeting dt. 06.09.2019
Anti Ragging Sub Committee Meeting dt. 01.12.2020
Anti Ragging Sub Committee Meeting dt. 26.07.2021
Anti Ragging Sub Committee Meeting dt. 13.05.2022
Anti Ragging Sub Committee Meeting dt. 18.07.2023